0216 481 79 01

[email protected]

Kasi Sigorta

Kasi Sigorta

Sağlık Sigortası, bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi güvence altına alır. Ayakta tedavi ve yatarak tedavi olarak seçenekleri bulunmaktadır. Sağlığınız yerindeyken siz siz olun sağlık sigortanızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Unutmayın ihtiyaç halinde tek satın alınamayan şey sigortadır.

Ayakta Tedavi

Sağlık sigortası belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrultusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı durumlarda; sigortalının doktor, ilaç, tahlil, röntgen, modern teşhis(mr-tomografi-sintigrafi), fizik tedavi masraflarının karşılandığı teminattır.

Yatarak Tedavi


Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatışı gerektiriyorsa kullanılan teminat türüdür. Masraflar poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanır.


Avantajları

Maaşlı çalışansanız poliçe ödeme belgenizi çalıştığınız işyerinin ilgili departmanına verdiğiniz takdirde ödediğiniz tutar dahilinde vergi matrahınızdan indirilecektir. Ayrıca vergi mükellefi iseniz de aynı şekilde ödediğiniz sağlık sigorta primini vergi matrahından indirebilirsiniz.

Ücretlendirme

Özel sağlık sigortası yaptırırken prim fiyatı kişinin sağlık geçmişi, aileden gelen kalıtsal bir hastalığı olup olmadığı, yaşı, cinsiyeti, mevcut sağlık durumu ve içerdiği teminatlara göre değişmektedir. Az risk taşıyan kişi daha az prim öder.


İletişime GeçHızlı Teklif Al